Ostatnie aktualności:

20.10.2021 - 10:15

Młodzicy UKS Warrior na podium

Nasi sportowcy potwierdzili świetną formę w Międzywojewódzkich...

Kat: Ogólna
14.07.2021 - 13:40

Trening, zabawa, morze – obóz UKS Warrior

Wakacje to dla większości młodzieży czas odpoczynku, ale nie dla...

Kat: Ogólna
25.06.2021 - 09:48

Mamy brązowy medal Mistrzostw Polski!

Udany start w Mistrzostwach Polski Kadetów odnotował Miłosz Fedorec....

Kat: Ogólna

Słownik

Słownik zawiera wyrazy i zwroty koreańskie stosowane w taekwondo, które ułożone zostały alfabetycznie. Pisownia nazw koreańskich, zastosowana w słowniku, oparta jest na transkrypcji alfabetu koreańskiego, stosowanej w krajach anglosaskich. W nawiasach zamieszczona jest przybliżona forma wymowy poszczególnych nazw.
Słownik został opracowany na podstawie książki autorstwa Kyong Myong Lee, Dariusz Nowicki "Taekwondo sport olimpijski i sztuka samoobrony", Warszawa 1995, Oficyna Wydawnicza Alma-Press.

Agum son (Agum son) część ręki pomiędzy odwiedzionym kciukiem a palcem wskazującym
An (An) do wewnątrz
Ap (Ap) w przód
Ap sogi (Ap sogi) postawa przednia wysoka
Ap-chagi (Ap-czagi) kopnięcie w przód
Apchuk (Apczuk) część podeszwy u podstawy palców stopy
Apkubi (Apgubi) postawa przednia
Arae (Are) dolny obszar ciała
Arae-makki (Are maki) blok dolny

Baesim (Besim) sędziowie jurorzy
Bakkat (Bakat) na zewnątrz
Bal (Bal) noga
Balbadak (Balbadak) powierzchnia podeszwowa stopy
Baldung (Baldung) powierzchnia grzbietowa stopy
Baljit (Baldzit) krok
Balnal (Balnal) krawędź stopy
Bam-jumok (Bam-dzumok) pięść z wysuniętym III palcem
Bandae (Bandae) przeciwny, przeciwległa strona
Bandae-jirugi (Bandae-dzirugi) uderzenie przeciwległe
Bangoki (Bangoki) technika obronna
Baro-jirugi (Baro-dzirugi) uderzenie jednoimienne
Batang-son (Batangson) podstawa dłoni
Bato-chagi (Bato-czagi) kopnięcie kontrujące
Bikyo-baljit (Bikjo-baldzit) krok po przekątnej
Bom sogi (Bom sogi) postawa tygrysa
Busim (Busim) sędzia punktowy

Chagi (Czagi) kopnięcie
Cha-olligi (Cza-oligi) wymach nogą
Charyot (Czarjot) baczność
Charyot-sogi (Czarjot-sogi) postawa gotowości
Chigi (Czigi) cios okrężny
Chirugi (Czirugi) uderzenie otwartą dłonią (palcami)
Chong-sung (Czong-sung) zwycięstwo zawodnika w niebieskim protektorze
Chung-lee-un-dong (Czung-li-un-dong) ćwiczenia uspakajające (ochładzające) organizm

Danjon (Dandżon) przepona
Dari (Dari) kość
Dobok (Dobok) ubiór treningowy zawodnika w taekwondo
Dojang (Dodziang) sala treningowa
Dollyo-chagi (Doljo-czagi) kopnięcie okrężne
Dongjak (Dongdziak) ruch
Dorra (Dora) obrót
Dullo-baljit (Dulo-baldzit) krok z uniesioną nogą
Dung-jumok (Dung-dziumok) grzbietowa powierzchnia pięści
Dung-sonnal (Dung-sonal) krawędź promieniowa ręki
Dwi (Di) w tył
Dwidolla-baljit (Didola-baldzit) krok obrotowy
Dwi-dollyo-chagi (Di-doljo-czagi) obrotowe tylne kopnięcie okrężne
Dwit-chagi (Dit-czagi) kopnięcie w tył
Dwitchuk (Ditczuk) pięta
Dwitkubi (Ditkubi) postawa tylna

Gam-jeom  punkt ujemny
Gawi-makki (Gałi-maki) blok nożycowy
Gibon (Gibon) podstawa, podstawowy
Godulo-makki (Godulo-maki) blok z podparciem
Guman (Guman) koniec (ćwiczenia, walki)

Hakdari-sogi (Hagdari-sogi) postawa żurawia
Hanbon-kyorugi (Hanbon-kjorugi) walka na jeden krok
Han-sonnal-makki (Han-sonal-maki) blok kantem dłoni
Hong-sung (Hong-sung) zwycięstwo zawodnika w czerwonym protektorze
Hosinsul (Hosinsul) samoobrona
Huryo-chagi kopnięcie biczowe

I Hoejon (I Hedzion) I runda
II Hoejon (II Hedzion) II runda
Injung (Indziung) podstawa nosa

Jang (Dziang) część, rozdział
Jayu-kyorugi (Dziaju-kjorugi) wolna walka
Jirugi (Dzirugi) uderzenie pięścią
Jua-uhyang-u (Dzia-ujang-u) obrót twarzą ku sobie
Juchum-sogi (Dziuczum-sogi) postawa siedząca
Jumok (Dziumok) pięść
Junbi (Dżunbi) przygotować się
Junbi-sogi (Dżunbi-sogi) postawa gotowości
Junbi-un-dong (Dżunbi-un-dong) ćwiczenia rozgrzewające organizm
Jusim (Dziusim) sędzia pola walki

Kallyo (Kaljo) rozdzielić się
Kihap (Kiap) okrzyk mobilizujący energię
Kkoa-baljit (Koa-baldzit) krok krzyżowy
Kkoa-sogi (Koa-sogi) postawa skrzyżowana
Konggyoki (Kongjoki) technika ataku
Kumgang-makki (Kumgang-maki) blok obiema rękami (górny i dolny)
Kuryong (Kurjong) komenda
Kyesok (Kjesok) kontynuować (walkę)
Kyong-go (Kjongo) ostrzeżenie, pół punktu ujemnego
Kyongle (Kjongne) ukłon
Kyokpa (Kjokpa) rozbicie
Kyorugi (Kjorugi) walka
Kyorumse (Kjorumse) podstawowa postawa walki

Makki (Maki) blok
Me-jumok (Me-dziumok) łokciowa krawędź pięści
Mikurumbal (Mikurumbal) uderzenie ze ślizgiem na stopach
Moa-baljit (Ma-baldzit) krok dostawny
Moa-sogi (Ma-sogi) postawa gotowości (złączone stopy)
Mok (Mok) kark
Momtong (Momtong) tułów, korpus
Momtong-makki (Momtong-maki) blok na wysokość tułowia
Mudanja (Mudandzia) uczeń, posiadacz stopnia uczniowskiego
Murup (Murup) kolano
Myongchi (Mjongczi) splot słoneczny

Naeryo (Nerjo) w dół
Naeryo-chagi (Nerjo-czagi) kopnięcie w dół
Naga-baljit (Naga-baldzit) krok startowy
Nullo-makki (Nulo-maki) blok podstawą dłoni

Oen (Oen) lewa strona
Olgul (Olgul) strefa wysoka
Olgul-makki (Olgul-maki) blok wysoki
Orun (Orun) prawa strona
Otgolo-makki (Otgolo-maki) blok krzyżowy (skrzyżowanie przedramiona)

Paegi (Pegi) oswobodzenie, uwolnienie
Pal (Pal) ręka
Palgup (Palgup) łokieć
Palmok (Palmok) przedramię
Poom (Pum) akcja
Poomse (Pumse) ćwiczenie formalne
Pyojok (Pjodziok) cel
Pyon-jumok (pyon-dziumok) półzamknięta pięść
Pyonson-kut (Pjonson-kut) końce palców otwartej ręki

Sabom/-nim/ (Sabom/-nim/) mistrz, nauczyciel
Sam Hoejon (Sam Hedzion) 3 runda
Sewo (Seło) pionowy
Shigan (Szigan) zatrzymać czas
Shijak (Szidziak) rozpocząć (ćwiczenie, walkę)
Simpan (Simpan) sędzia walki
Sogi (Sogi) postawa
Son (Son) ręka
Sonnal (Sonal) kant ręki
Sonnal-chigi (Sonal-czigi) cios kantem ręki
Sonnal-makki (Sonal-maki) blok kantem ręki

Tok (Tok) podbródek
Twio (Tijo) wyskok

Yonsop-kyorugi (Jonsop-kjorugi) walka treningowa
Yop (Jop) bok
Yop-chagi (Jop-czagi) kopnięcie w bok
Yudanja (Judandzia) posiadacz stopnia mistrzowskiego

Do góry