Etykieta dojang

Etykieta dojang* - jest zbiorem zasad etyczno-moralnych według których każdy ćwiczący sztuki walki powinien postępować.

1. Będę uprzejmy w dojang, na ulicy, w domu i w szkole.
2. Będę szanował starszych.
3. W czasie zajęć taekwondo będę myślał tylko o treningu.
4. Będę utrzymywał ciało i dobok w czystości i gotowości.
5. Będę ćwiczył wytrwale aż do osiągnięcia doskonałości w sztuce walki.
6. Nie będę używał umiejętności nabytych w dojang poza nim.

*dojang – sala treningowa