Klub

Uczniowski Klub Sportowy Warrior Zgorzelec został powołany z inicjatywy rodziców, zawodników oraz trenera w 2002 roku. Klub zarejestrowano 24 lipca 2002 r. w Starostwie Powiatowym, uzyskując osobowość prawną. Członkami UKS mogą być wszyscy chętni bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Taekwondo jest sztuką walki i sportem olimpijskim, w pełni rozwija zdolności motoryczne, pozytywne cechy charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.

Będąc członkiem UKS Warrior Zgorzelec, możesz:

  • trenować taekwondo, podnosząc ogólną sprawność fizyczną i odporność na stres,
  • brać udział w zawodach na terenie Polski, Niemiec i Czech,
  • zdawać egzaminy na stopnie (pasy),
  • w czasie wakacji i ferii zimowych doskonalić umiejętności walki sportowej oraz samoobrony na zgrupowaniach kondycyjnych,
  • relaksować się w saunie lub na basenie.

Zgorzelecki klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego i posiada licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym. Wykaz zrzeszonych klubów znajduje się na stronie PZTO w zakładce związek – licencje: klubowe, trenerów oraz egzaminatorów.